Master KG & Lowsheen – Sofa Silahlane Lyrics ft. Nkosazana Daughter DOWNLOAD Lyrics

Master KG & Lowsheen – Sofa Silahlane Lyrics ft. Nkosazana Daughter

Master KG & Lowsheen – Sofa Silahlane Lyrics ft. Nkosazana Daughter

Master KG & Lowsheen – Sofa Silahlane Lyrics ft. Nkosazana Daughter

Lyrics

Wanitwa Mos x2
Ohwa x16

Ngiyabonga
Ngizibonele
Ingelosi
Iyangibiza

Yena Uyangithanda
Kuvuka imizwa
Ingiyale

DOWNLOAD Mp3

Uyangithanda
Yena Uyangithanda (ohwa ohwa)
Uyangithanda (ohwa ohwa)

DOWNLOAD Mp3

Yabona wena
Uyisithandwa Sami
Ungubambo Iwami
Sofa silahlane

Yabona wena
Uyisithandwa Sami
Ungubambo Iwami
Sofa silahlane

Yabona wena
Uyisithandwa Sami
Ungubambo Iwami
Sofa silahlane

Yabona wena
Uyisithandwa Sami
Ungubambo Iwami
Sofa silahlane

Ohwa x9

Wena uyabusa
Inhliziyo yami
Micabango yami uyayihola

Ayi wena sthandwa
Nguwe wendwa lavi
Wena uyabusa
Inhliziyo Yami

Micabango Yami uyaihola

Ayi wena sthandwa
Nguwe wendwa lavi
Ngiyabonga
Ngizibonele
Ingelosi
Iyangibiza
Yena Uyagithanda

Kuvuka imizwa
Ingiyale
Uyagithanda
Yena Uyagithanda
Uyagithanda

Yabona wena
Uyisithandwa Sami
Ungubambo Iwami
Sofa silahlane

Yabona wena
Uyisithandwa Sami
Ungubambo Iwami
Sofa silahlane

Yabona wena
Uyisithandwa Sami
Ungubambo Iwami
Sofa silahlane

Yabona wena
Uyisithandwa Sami
Ungubambo Iwami
Sofa silahlane

Ohwa Ohwa x16

DOWNLOAD Mp3

Leave a Comment

Your email address will not be published.